Бидэнтэй нэгдэх

Тендерийн урилга

Тендерийн шалгаруулалт

Холбоос

Санал хүсэлт илгээх

ХХҮЕГ -ийн албан хаагчдын ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой санал хүсэлтээ 9050-1220 утсанд хандаж ирүүлнэ үү.

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбоотой санал хүсэлт өргөдөл 8050-1220 утсанд хандаж ирүүлнэ үү.